.
Ký gửi là gì?

Ký gửi là gì?

Ký gửi từ lâu đã là thuật ngữ quen thuộc của một hình thức kinh doanh phổ biến. Khái niệm này đã có từ lâu nhưng đa phần chúng ta không hiểu đúng về nó.
Hiểu đúng về mô hình ký gửi

Hiểu đúng về mô hình ký gửi

Khái niệm ký gửi đã không được hiểu rõ ràng và chính xác từ nhiều năm nay, những định nghĩa về “ký gửi” của những đơn vị hoạt động mô hình này ra đời đầu tiên đã gây hiểu lầm cho t...