.
Hàng hiệu ký gửi: Mua của người chán, bán cho người cần

Nổi bật Hàng hiệu ký gửi: Mua của người chán, bán cho người cần

Các cửa hàng nhận ký gửi đồ hiệu đang mọc lên ngày càng nhiều, với vai trò trung gian có lợi nhuận, là cầu nối gắn kết người bán và người có nhu cầu mua. Cũ người mới ta Cùng với sự phát t...